Home | Đà Lạt

Đà Lạt

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Nhà thuốc Thạnh Mỹ 301 Đường 2/4, Thạnh Mỹ Đơn Dương 0633 620218
2 Nhà thuốc Mộng Cầm 216 Đường 2/4, Thạnh Mỹ Đơn Dương 0633 848858
3 Nhà thuốc Đơn Dương 89A Đường 2/4, Thạnh Mỹ Đơn Dương 0633 631999
4 Đại lý Trọng Nhân 326 2/4 – Thạnh Mỹ Đơn Dương 0906 957712
5 Nhà thuốc Phú An 1 Tổ 1 – Xuân Thượng – Lạc Lâm Đơn Dương 0633 847605
6 Nhà thuốc Dran 85 Khu phố 1 – Lê Lợi – Thị trấn Dran Đơn Dương 0633 849015
7 Hiêu thuốc số Phương Lan Lạc Lâm Lạc Viên Đơn Dương 01234015127
8 ĐẠI LÝ LẠC XUÂN 2 LẠC XUÂN Đơn Dương
9 ĐAỊ LÝ HUYỀN 504 LẠC VIÊN Đơn Dương 0633 633024
10 QUÂY THUÔC SỐ 86 423 2/4 Thạnh Mỹ Đơn Dương 0919 798138
11 QUÂY THUÔC SỐ 101 22 LÊ LỢI DRAN Đơn Dương 0633 849077
12 QUÂY THUÔC SỐ 99 2/4 – Thạnh Mỹ Thạnh Mỹ Đơn Dương 01699 163899
13 Quầy thuốc số 4 Đức Trọng 869 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 844285
14 Nhà thuốc Liên Khương 98A Quốc lộ 20 – Liên Khương Đức Trọng 0633 843711
15 Nhà thuốc Đức Nghĩa 52 Hải Thượng Lãn Ông – Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 844383
16 Nhà thuốc Phước Chấn 149 Thống Nhất Đức Trọng 0633 843115
17 Nhà thuốc Tín Nghĩa 267 Khu B – Chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 842212
18 Nhà thuốc Trọng Nghĩa 59 Trần Hưng Đạo – Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 844277
19 Nhà thuốc Tùng Nghĩa Trục 34-38 Lô 7 – Khu 1 – Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 843021
20 Đại lý Nghĩa Lâm Tổ 10, khu phố 2 – Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 913878
21 Đại lý Trung Hiệp 44A Trung Hiệp – Xã Hiệp An Đức Trọng 0633 840129
22 Đại lý Mỹ Hoa 15 Tổ 8 – Phú Thạnh – Xã Hiệp Thạnh Đức Trọng 0633 843596
23 Đại lý Đại Ninh Thôn Đại Ninh – Xã Ninh Gia Đức Trọng 0633 846094
24 Đại lý thuốc tây Bắc Hội 67 Bắc Hội – Xã Hiệp Thạnh Đức Trọng 0633 840298
25 Quầy thuốc số 20 Đức Trọng 14B Fi nôm – Xã Hiệp Thạnh Đức Trọng 0633 646478
26 Nhà thuốc Tế Quần Đường 92 Hai Bà Trưng, Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 652168
27 Hiệu thuốc số 16 266 Khu B Chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 650902
28 Hiệu thuốc trung tâm 226 – 227 Khu B Chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 0915 604247
29 Hiệu thuốc số 3 269 Khu B, Chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 0633 841065
30 Quầy thuốc Bồng Lai 5 Tổ 9 – Quốc lộ 20 – Hiệp Thạnh Đức Trọng 0636 520577
31 Quầy thuốc Anh Diện 131/13 Trần Hưng Đạo – Liên Nghĩa Đức Trọng 0919 720284
32 Quầy thuốc 76 13/3 Thôn An Ninh – Liên Hiệp Đức Trọng 633,664,584
33 Hiệu Thuốc số 54 Quốc Lộ 72 – tổ 2-An Bình Đức Trọng 973,149,909
34 Quầy thuốc số 25 830 QLô 20-tổ 42 – Liên Nghĩa Đức Trọng 962,603,052
35 Quầy thuốc số 89 2 An Hiệp – Liên Hiệp Đức Trọng 0633 662 670
36 QUẦY THUỐC SO 77 Đức Trọng
37 Đại lý Thảo My 58 Khu phố Cô Gia Lâm Hà 0942 132554
38 Nhà thuốc Nhân Hòa Lâm Hà 194 Hùng Vương – Đinh Văn Lâm Hà 0633 850494
39 Nhà thuốc Lan Chi 422 Hùng Vương – Đinh Văn Lâm Hà 0633 538678
40 Hiệu thuốc số 4 128 Tân Trung – Xã Tân Hà Lâm Hà 0633 854035
41 Đại lý Vinh Xã Tân Văn Lâm Hà 01689 018956
42 Quầy thuốc Minh Bắc Tân Đức – Tân Hà Lâm Hà 0633 854979 – 01213 831656
43 Đại lý Đoàn Thị Thúy (Quầy 96) Liên Trung – Tân Hà Lâm Hà 0984 429414
44 Đại lý Thái Thị Hương 65 Tân Lập – Tân Văn Lâm Hà 01663 837808
45 Nhà thuốc Thanh Luyến 94 Tân Trung – Xã Tân Hà Lâm Hà 01684 213349
46 Tế Sanh Đường 72 Đinh Văn Lâm Hà 0633 850240
47 Nhà thuốc Chi Lăng 9 Mê Linh 9 TP Đà Lạt 0633 811646
48 Nhà thuốc Dược sỹ Phúc 69 Đường 3 tháng 2 1 TP Đà Lạt 0633 822118
49 Nhà thuốc Đà Lạt (Đức Nghĩa) 4 Đường 3 tháng 2 1 TP Đà Lạt 0633 821649
50 Nhà thuốc Hòa Bình 1 Hòa Binh 1 TP Đà Lạt 0633 825911
51 Nhà thuốc Kim Hằng 157 Phan Đình Phùng 2 TP Đà Lạt 0633 511711
52 Nhà thuốc Lương Hoa 15B Nguyễn Thị Minh Khai 1 TP Đà Lạt 0633 822869
53 Nhà thuốc Mai Hắc Đế 7 Mai Hắc Đế 6 TP Đà Lạt 0633 970891
54 Nhà thuốc Minh Quang 101 Hai Bà Trưng 6 TP Đà Lạt 0633 565939
55 Nhà thuốc Nguyên Anh 8C1 Xô Viết Nghệ Tĩnh 6 TP Đà Lạt 0633 828333
56 Nhà thuốc Toàn Khang 32 Nguyễn Thị Minh Khai 1 TP Đà Lạt 0633 824533
57 Nhà thuốc Ngọc Dung Lô A2 KQH Sương Mai – Quang Trung 9 TP Đà Lạt 0633 829704
58 Nhà thuốc Ngọc Trâm 14 Triệu Việt Vương 3 TP Đà Lạt 0918 592892
59 Nhà thuốc Nhân Hòa 88 Nguyễn Thị Minh Khai 1 TP Đà Lạt 0633 824827
60 Quầy thuốc số 10 Đà Lạt 36 Lê Hồng Phong 4 TP Đà Lạt 0917 187060
61 Nhà thuốc Thiện Nhân 72A/2 Bùi Thị Xuân 8 TP Đà Lạt 0633 830527
62 Nhà thuốc Thiên Huệ 2A Ánh Sáng 1 TP Đà Lạt 0633 821876
63 Quầy thuốc số 7 Đà Lạt 320/19 Nguyên Tử Lực 8 TP Đà Lạt 0633 554799
64 Quầy thuốc số 24 2 Nguyễn Trãi 9 TP Đà Lạt 0633 826527
65 Nhà thuốc Minh Nhật 4C Yersin 9 TP Đà Lạt 0633 970969
66 Nhà thuốc Kim Thái 33 Quang Trung 9 TP Đà Lạt 0633 902929
67 Nhà thuốc Thảo Nguyên 37 Xô Viết Nghệ Tĩnh 2 TP Đà Lạt 0633 902520
68 Quầy thuốc số 22 6A Phù Đổng Thiên Vương 8 TP Đà Lạt 0978 908593
69 Nhà thuốc 195 195 Phan Đình Phùng 2 TP Đà Lạt 0633 824674
70 Nhà thuốc Minh Đức 63 Nguyễn Công Trứ 8 TP Đà Lạt 0633 821199
71 Nhà thuốc Tâm Đức 32 Ngô Quyền 6 TP Đà Lạt 0633 970553
72 Nhà thuốc Hoa Sen Kios 1-B 356-357-358 Chợ Đà Lạt 1 TP Đà Lạt 0633 705668
73 Nhà thuốc Kim Cương 76 Tự Phước, Trại Mát TP Đà Lạt 633,826,677
74 QUÂY THUÔC PHÚC LỘC THÔN K RAI NGA 3 TÂN HỘI 0633 747 922