Home | Bảo Lộc

Bảo Lộc

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 QT Gia Hưng QLộ 20 Chợ Mới-Thôn 1 Lộc An Bảo lâm 879,378
2 Đại lý Thanh Hương QLộ 20 Thôn 7 Lộc An Bảo lâm 879,442
3 QT Hoa Sang QLộ 20 Thôn 7 Lộc An Bảo lâm 1,687,210,737
4 QT Lộc An QLộ 20 Thôn 7 Lộc An Bảo lâm 3,920,696
5 QT Văn Quân QLộ 20 Thôn 6 Lộc An Bảo lâm 3,879,190
6 Đại lý Anh Duyen Thôn 16 Thôn 16 Lộc Thành Bảo Lâm 0122 845 5856
7 Quầy thuốc Chi Thao Thôn 16 Thôn 16 Lộc Thành Bảo Lâm 01669663312
8 Quầy thuốc Chi Ly Thôn 16 Thôn 16 Lộc Thành Bảo Lâm 0633 878 143
9 Quầy thuốc Chi Dieu Thôn 6 Thôn 6 Chơ Lộc Thành Bảo Lâm 975,503,500
10 Quầy thuốc Co Lien Thôn 3 Thôn 3 Lộc Nam Bảo Lâm 0633 878242
11 Quầy thuốc Chi Loan Thôn 3 Thôn 3 Lộc Nam Bảo Lâm 0633 924542
12 Quầy thuốc Nhân Tâm khu 2 khu 2 Lộc Thắng Bảo lâm 978,960,787
13 Quầy thuốc Chị Lang khu 3 khu 3 Lộc Thắng Bảo Lâm 0166 932 9239
14 Đại lý An Khuong Khu 5 Khu 5 Lộc Thắng Bảo Lâm 1,265,482,829
15 Quầy thuốc Chị Khuya Khu 5 Khu 5 Lộc Thắng Bảo Lâm 01683 706 083
16 NT Cam Tu khu 2 khu 2 Lộc Thắng Bảo Lâm 902,152,811
17 NT Hoang Anh Khu 2 Khu 2 Lộc Thắng Bảo Lâm 0983593518
18 NT Cảnh Toàn khu 2 khu 2 Lộc Thắng Bảo Lâm 0633 877 522
19 NT SỐ 1 khu 2 khu 2 Lộc Thắng Bảo Lâm 633,877,124
20 Đại lý Chi Tho Thôn 7 Lộc An Bảo Lâm 3,509,267
21 QT Thanh Mai khu 6 khu 6 Lộc Thắng Bảo Lâm 0984980184
22 QT Số 63 QLộ 20 Lộc An Bảo lâm 0633921123
23 QT Số 79 QLộ 20 Lộc An Bảo lâm 0633909938
24 Đại lý Anh Cuong 450 Nguyễn Công Trứ phường 2 Bảo Lôc 717,669
25 NT Hải An 2//8 Lê Hồng Phong phuong 1 Bảo Lộc 863,026
26 NT Hồng Hải 6//8 Lê Hồng Phong phuong 1 Bảo Lộc 864,391
27 QT Phúc An 2 Trần Phú Đại Lào Bảo Lộc 3,902,010
28 ĐL Hà Phương 23A Trần Phú Đại Lào Bảo Lộc 972,613,623
29 QT Thanh Đào 113 QLộ 20 Đại Lào Bảo Lộc 863,267
30 Đại lý co Cuc 451A QLộ 20 Đại Lào Bảo Lộc 861,857
31 Đai lý Co Trung Thôn 1 QLộ 20 Chơ Đại lào Bảo Lộc 633,865,045
32 Đại Lý Chu Thiep Thôn 1 QLộ 20 Chơ Đại lào Bảo Lộc 908,947,686
33 QT Minh Thuan Blao Sre Đại Lào Bảo Lộc 01692954990
34 NT Thiên Ân Chợ BL Lê Hồng Phong phuong 1 Bảo Lộc 711,511
35 Quầy thuốc số 13 17 LêThị Pha Bảo Lộc Bảo Lộc 3,711,730
36 Quầy thuốc số 14 164 Trần Phú Lộc Sơn Bảo Lộc 866,084
37 Quầy thuốc số 15 191 Trần Phú Lộc Sơn Bảo Lộc 3,725,020
38 Quầy thuốc số 16 3 Nguyễn Văn Cừ loc phat Bảo Lộc 3,863,680
39 Quầy thuốc số 27 238 Hà Giang Bảo Lộc Bảo Lộc 963,161,386
40 Đại lý 25 196 Trần Phú Lộc nga Bảo Lộc 877,568
41 Đại lý Chi Linh 71 Trần Phú Lộc nga Bảo Lộc 3,862,693
42 Đai lý Co Linh 349 Nguyễn Công Trứ phường 2 Bảo Lộc 984,020,249
43 QT số 57 350 Trần Phú Lộc nga Bảo Lộc 936,575,857
44 QT Thanh Thanh Hoa Ninh Di Linh Bảo Lộc 977,334,037
45 QT Tuyet Mai Gun Re Di Linh Bảo Lộc 0943913385
46 QT Chi Thuy Gun Re Di Linh Bảo Lộc 01674463437
47 QT Chi Chung Tan Nghia Di Linh Bảo Lộc 0972683100
48 Đại lý thuốc tây Chi Tu 22 Thôn 2 Gia Hiệp Di Linh 974,240,269
49 Đại lý thuốc tây 47 (Co Lan) 8 Đồng Lạc Đinh Lạc Di Linh 1,687,878,378
50 Đại lý Minh Trí 1,072 Hùng Vương Di Linh Di Linh 3,908,378
51 Đại lý Bảo Phương 555 Hùng Vương Di Linh Di Linh 870,971
52 NT SỐ 6 207 Hùng Vương Di Linh Di Linh 1,699,292,001
53 Đại lý thuốc tây 54 584 Hùng Vương Di Linh Di Linh 972937973
54 NT Duy Tân Chợ kios chợ Di Linh Di Linh Di Linh 1,226,122,123
55 Quầy thuốc chị Oanh 18 Thôn 2 Hòa Ninh Di Linh 1,694,098,435
56 Đại lý Minh Đức 14 Thôn 2 Hòa Ninh Di Linh 982,873,998
57 Đại lý Thu Hà2 30 Thôn 3 Liên Đầm Di Linh 943,870,618
58 Thiên Hồng Phúc 5 Lý THường Kiệt Di Linh Di Linh 913,698,401
59 NT Xuân Phương 130 Ng Thái Học Di Linh Di Linh 909,836,511
60 Đại lý thuốc tây 41 27 Thôn 1 Gia Hiệp Di Linh 01225383334
61 QT Sô29 Thôn 6 Tân Lâm Di Linh 0986002019
62 QT Chị Uyên Thôn 6 Tân Lâm Di Linh 0972073959
63 QT Quốc Nhung Thôn 3 Liên Đầm Di Linh 0984363412